Skeden i Lars-Gunnar Nordströms liv

1920-1930-talet

1924

Föds i Helsingfors. Föräldrar Gunnar och Tyyne (f. Pihlström), yngre syskon Inga-Brit och Tove-Maj.

1928

Familjen återvänder efter fyra år i Tyskland, där fadern studerade till arkitekt. Nordström växer upp ”under ritbordet” och ritar rent ritningar för sin far. Familjen bor i Främre Tölö och Ulrikasborg.

1940-talet

1942

Kriget avbryter gymnasiestudierna vid Svenska normallyceum. Fullgör arbetsplikt som stockflottare i östra Finland. Där träffar han den blivande konstkritikern och konstsamlaren Carl-Johan Forselles, som skulle bli hans mångåriga vän.

1945

Hemförlovas efter militärtjänst som han fullgjorde under fortsättningskriget. Skriver studenten. Arbetar på Finlands arkitektförbunds standardiseringsavdelning där han ritar byggnadsdatakort.

1946

Inleder studierna i möbelformgivning vid Centralskolan för konstflit. Målar kubistiska verk på fritiden.

1948

Praktikant vid inredningsarkitekt Erik Ullrichs kontor i Stockholm, dit han senare återvänder flera gånger för att arbeta.

1949

Första studieresan till Paris, stannar på vägen i Köpenhamn för en kortare tid. De nyaste strömningarna inom abstrakt konst gör ett outplånligt intryck. Avbryter efter hemkomsten sina studier och börjar besöka Fria konstskolans croquiskvällar. Första separatutställningen i konstaffären Taide- ja kehysliike. Det är den första finländska utställningen med enbart abstrakta verk. Nordströms aktiva konstnärsbanan inleds.

1950-talet

1951

Från en utställning av finsk konst köper Musée National d’Art Moderne i Paris en stilleben av Nordström till sina samlingar. Nordströms verk visas också på utställningen Streck och färg på Helsingfors Konsthall.Publicerar några prosadikter i kulturtidskriften Arena. Skrivandet blir ett sätt att uttrycka sig och ett professionellt verktyg. Senare skriver han också utställningsrecensioner och konstöverblickar.

1952

Första separatutställningen på Galerie Artek. Går med i Groupe Espace som arbetar för att kombinera bildkonst och arkitektur. Gruppen är en viktig förenande länk för konstnärer med intresse för abstrakt uttryck. Arbetar länge som assistent i bisyssla på olika arkitektbyråer, planerar och genomför hängningar för olika aktörer.

1954

Andra studieresan till Paris. Denise Renés berömda galleri för abstrakt konst blir hans bas. Återvänder via Schweiz och Italien till Finland. Undervisar för första gången på Ålands konstnärssällskaps sommarkurs, återkommer de följande åren.

1955

Andra separatutställningen på Galerie Artek. Flera verk visas också på den andra utställningen Streck och färgpå Konsthallen. En exposé visas runtom i Sverige och Schweiz. Dessutom visas verk på grupputställningar både i Finland och utomlands – rentav i Indien.

1956

Tar en kurs i svetsning och börjar tillämpa den nyförvärvade kunskapen i sina skrotjärnsskulpturer.

1957

Flyttar till Konstnärsgillets konstnärsbostad i Åggelby i Helsingfors efter att ha bott och arbetet på olika adresser i staden. Överväger också att emigrera till Sverige, som i praktiken hade blivit ett andra hemland.

1958

Går med i Konstnärsförbundet 58 som profilerade sig som konstfältets alternativa vägvisare och den estetiska frihetens härold. Nordström kände tidvis ett utanförskap i förhållande till de inhemska konstkretsarna som han upplevde dels som konservativa, dels som fogliga följare av trender.

1960-talet

1960

Gör en studieresa till New York. Främsta mål är stadens gallerier, konstmuseer och konstverkstäder. Blir under resan bekant med det amerikanska jazzfältet.

1961

Visar på Galerie Hörhammers utställning 4 USA-stipendiater verk som han gjorde under sin Amerikaresa.Åker som enda konstnärsrepresentant till Lübeck för att närvara vid vernissagen för en vandringsutställning av finsk konst. Utställningen visas runtom i Västtyskland. Den sociala och humoristiska konstnären var också en omtyckt karismatisk uppträdare.

1964

Gör scenografin till det tvärkonstnärliga scenkonstverket Collage 64 som i Kristin Olsonis regi sätts upp på Svenska Teatern. Han hade också tidigare gjort scenografi till Bo Carpelans och Henrik Tikkanens pjäs Tadd.Utöver det egentliga konstnärliga arbetet gör han också illustrationer till böcker och skivpärmar.

1965

Lär i Köpenhamn känna galleristen Sten Hybler, vars galleri med samma namn var en av de ledande arenorna för abstrakt konst i Norden. Följande år hade Nordström en separatutställning på galleriet.

1967

Separatutställning i Stockholm på det relativt nya Galerie Aronowitsch, som under en längre tid hade hört till de främsta scenerna för modern konst i Sverige.

1968

Reser för andra gången till USA, där han besöker Denver och New York. De minimalistiska strömningarna inom amerikansk konst gör honom övertygad om att hans egen estetik och konstsyn är up-to-date.

1970-talet

1970

En separatutställning på Amos Andersons konstmuseum gör Nordström till den abstrakta konstens pionjär i Finland. Följande år presenterar han sina verk för en bredare allmänhet i tv-utställningen ”Drabbad av klarhet”, regisserad av Carl Mesterton.

1972

Republikens president tilldelar Nordström Pro Finlandia-medaljen.

1973

Arbetar med sina metallskulpturer på Ahlströms fabriker i Karhula. Börjar vid denna tid också lära sig emaljeringsteknik. Under Helsingfors festspel ställs nya skulpturer av Nordström ut i Esplanadparken. Flyttar för en kortare till Bortre Tölö efter att länge ha bott i Munksnäs.

1974

Börjar hålla konstkurser på Arbis i Helsingfors.

1977

Flyttar till konstnärshemmet Lallukka i Främre Tölö. Under senare hälften av sjuttiotalet visas Nordströms verk särskilt på utställningar av konstruktiv konst såväl i Finland som i övriga Norden.

1978

Utnämns till länskonstnär i Nyland med Karis som stationeringsort.

1980–1990-talet

1981

Svenska litteratursällskapets Marcus Collin-pris.

1983

Utses till Årets konstnär, separatutställning på Konsthallen.

Tilldelas Prins Eugen-medaljen av svenska kungen.

1985

Inleder en fem års period som konstnärsprofessor, utses till inspektör vid Nordiska konstskolan i Karleby.

1986

Utses till medlem för två år i Ateneums inköpsnämnd.

1987

Deltar för första gången i den renommerade konstmässan i Basel.

1989

Första separatutställningen på Galerie Kaj Forsblom i Helsingfors.

1996

Beskriver i en tidningsintervju sin arbetstakt vid 72 års ålder som manisk. Många utställningar på konstgallerier, konstmuseer och konstmässor både i Finland och runtom på kontinenten.

1998

Kandiderar till nordiska Carnegie Art Award.

2000-2010-talet

2000

En allvarlig sjukdom avslutar den aktiva karriären. De stillsamma åren rytmiseras av dagliga promenader, kaffestunder och besök i skivaffärer. L-G Nordströms Stiftelse grundas för att vårda konstnärens livsverk och arv. Samarbetet med Galerie Forsblom intensifieras. Galleriet ordnar en bred retrospektiv utställning av Nordströms konst.

2005

Gör sina sista målningar i stort format tillsammans med en assistent.

2007

Kallas till hedersmedlem i Finska Bildhuggarförbundet.

2014

Dör efter en kort sjukhusvistelse, blott några dagar före sin 90-årsdag.