Stiftelsen

Stiftelsen som bär Lars-Gunnar Nordströms namn grundades år 2000. I dess stadgar står följande: ”Stiftelsens syfte är att främja och stödja måleriets och skulpturkonstens samt andra konstnärliga uttrycksformers kontinuitet i vårt land inom den konkreta och i synnerhet den konstruktivistiska konsten samt att vidmakthålla och utveckla intresset för och kunskapen om denna konstart.”

Nordström var själv första ordförande för stiftelsen. Eftersom hans karriär hade varit starkt internationell är stiftelsens officiella namn L-G Nordströmin Säätiö – L-G Nordströms Stiftelse – Foundation for Constructive Art.

Stiftelsen har i över tjugo års tid arbetat för sina syften genom att stödja och ordna utställningar i samarbete med gallerier och museer både i Finland och utomlands. Dessutom har stiftelsen understött forskning i Nordströms livsverk och medverkat i publikationsprojekt som presenterar hans konst och hans skivsamling. Stiftelsen beställer också konstverk inom konkretismens levande tradition.

En ansenlig del av stiftelsens konstsamling är deponerad vid Esbo moderna konstmuseum EMMA och Tusby konstmuseum. Nordströms skivsamling med över 11 000 jazzskivor har stiftelsen donerat till Nationalbiblioteket.

 

Styrelse

Tomas Forsell (ordförande)
Pilvi Kalhama (vice ordförande)
Mauri Niemi
Lars Johnsson
Sabina Westerholm
Kari Kenetti

Ombudsman

Mauri Niemi

lgnsaatio@gmail.com