single

Skulpturer i Regementsparken i Tusby

Skulpturer som L-G Nordströms konststiftelse deponerat i Tusby konstmuseum finns placerade i Boställsskogens (Puusstellinmetsä) park i Regementsparken i Tusby. Verken är en del av ett konstprogram som ska göra det nya bostadsområdet attraktivare och trivsammare. Byggnadsarbetena i Regementsparkens omgivning inleddes 2019.