single

Nubbens tidiga produktion, verk från 1940- och 1950-talen