Author: Oscar Ortiz-Nieminen

Konstverk ställs ut i norsk konstsilo

I Kristiansand i Norge öppnas 2023 ett nytt konstmuseum, Kunstsilo, i en ombyggd spannmålssilo från 1934.För ändringsarbetena svara arkitektbyråerna Mestres Wåge Arquitectes och MX_SI Architectural Studio. I museet deponeras den norske konstsamlaren Nicolai Tangens samling. Den är känd som världens största privata samling modern nordisk konst. I samlingen ingår ett representativt urval av Nordströms verk.

Skulpturer i Regementsparken i Tusby

Skulpturer som L-G Nordströms konststiftelse deponerat i Tusby konstmuseum finns placerade i Boställsskogens (Puusstellinmetsä) park i Regementsparken i Tusby. Verken är en del av ett konstprogram som ska göra det nya bostadsområdet attraktivare och trivsammare. Byggnadsarbetena i Regementsparkens omgivning inleddes 2019.

Böcker om Nordströms liv, konst och jazzsamling

År 2015 ordande Esbo moderna konstmuseum EMMA en retrospektiv minnesutställning av Nordströms konst.I samband med utställningen publicerades ett 300 sidors samlingsverk: Nubben: Lars-Gunnar Nordström (1924–2014). Boken finns i både en finsk- och en svenskspråkig upplaga. I Nationalbibliotekets publikationssamling utkom därtill 2019 Janne Mäkeläs bok Nubbenin levyt: Taiteilija Lars-Gunnar Nordström jazzkeräilijänä (Nubbens skivor: Konstnären Lars-Gunnar Nordströms som jazzsamlare).