Nubben 100 evenemang

Konkretismens experiment

Näyttely EMMA 06/03/2024—23/02/2025

06.03.2024 – 23.02.2025

Konkretismens experiment

Utställningen Konkretismens experiment ser med nya ögon på konkretismens långa tradition och de former den tar sig idag. Konkretism är nonfigurativ konst som byggs upp av geometriska former och strukturer. Utställningen lyfter fram mångsidigheten i denna konstform och de olika materialens uttryckskraft och lekfullhet. Många av verken är rumsliga, upplevelsebaserade och aktiverar upplevarens perception. I EMMAs lokaler går konkretismen i övergripande dialog med industriarkitekturen i WeeGee-huset, som ritats av Aarno Ruusuvuori. Utställningen har byggts upp med verk ur EMMAs samlingar, en del av dem har anskaffats och producerats för denna utställning. 

Utställningen lyfter speciellt fram samtidskonstens möjligheter att omtolka och kommentera modernismen. Samtidigt uppmärksammar den Lars-Gunnar ’Nubben’ Nordströms (1924–2014) 100-årsjubileum genom att presentera konst som anknyter både till denna föregångare inom den finländska konkretismen och den geometriska, abstrakta konsten. De abstrakta verken av L-G Nordström och hans samtida har sammanställts till en helhet som är likt en tidskapsel från konkretismens urkällor. Lars-Gunnar Nordströms stiftelse stöder utställningen.  

Konstnärerna på utställningen är Timo Aalto, Martti Aiha, Siim-Tanel Annus, Elina Autio, Stig Baumgartner, Inka Bell, Juhana Blomstedt, Bård Breivik, Birger Carlstedt, Kari Cavén, Lars Christensen, Jacob Dahlgren, Sonia Delaunay, Ann Edholm, Carolus Enckell, Beryl Furman, Kristjan Gudmundsson, Jorma Hautala, Erkki Hervo, Ola Kolehmainen, Matti Koskela, Matti Kujasalo, Muriel Kuoppala, Antti Kytömäki, Leonhard Lapin, Maija Lavonen, Ernst Mether-Borgström, Eila Minkkinen, Maija Närhinen, Pekka Nevalainen, Jussi Niva, Lars-Gunnar Nordström, Paul Osipow, Kyösti Pärkinen, Ritva Puotila, Mari Rantanen, Silja Rantanen, Louis Reith, Ragna Róbertsdóttir, Pekka Ryynänen, Piila Saksela, Pekka Sassi, Hannu Siren, Sandra Sirp, Airi Snellman-Hänninen, Antti Ukkonen, Raimo Utriainen och Irma Weckman.

Nubben 100-seminarium

Näyttely Hanaholmen 31/10/2023—31/10/2023

År 2024 är det 100 år sedan föregångaren för abstrakt konst, Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström föddes. Jubileet till ära anordnar Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland samt stiftelsen Pro Artibus ett seminarium där internationella experter betraktar Nubben och hans konst ur olika perspektiv. 

Seminariets medverkande

  • Håkan Nilsson, professor för konstvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Han har särskilt inriktat sig på offentlig konst, gestaltad livsmiljö och modernism.
  • Johan Sjöström, utställningsintendent vid Göteborgs konstmuseum, som är intresserad av sociala och postkoloniala teman samt frågor relaterade till kön, identitet och sexualitet.  
  • Tutta Palin, professor i konsthistoria vid Åbo universitet. Palin är expert på finländsk konst från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och hon är bland annat intresserad av relationen mellan abstrakt och figurativt inom den moderna konsten. 

Seminariet modereras av Fil.dr Juha-Heikki Tihinen, och språket är svenska.  

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. Seminariet är ett samarbete mellan Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Stiftelsen Pro Artibus.  

Nubben 100 – Lars-Gunnar Nordström, Robin Lindqvist, Jarkko Räsänen

Näyttely Galleri Hanaholmen 02/06/2023—04/02/2024

Galleriet har öppet dagligen kl. 10–20, fritt inträde.

Lars-Gunnar ”Nubben” Nordströms (1924–2014) 100-årsfest firas med en utställning producerad av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Stiftelsen Pro Artibus. Utställningen omfattar verk av Nubben och två av hans själsfränder – Robin Lindqvist från Sverige och Jarkko Räsänen från Finland.

Nubbens konstnärskap är välkänt i Norden, där hans konstruktivistiska konst har rönt stor beundran sedan 1950-talet. De nutida konstnärerna som deltar i utställningen arbetar utgående från traditionen om abstrakt konst och liksom Nubben är även de intresserade av musik. Verken i utställningen öppnar upp en bild av hur brett området för abstrakt konst är och hur det icke-föreställande uttrycket kan skildra både dynamisk rörelse och koncentrerat lugn, och allt däremellan.

Mera information: programkoordinator Aino Kostiainen, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

Nubbens anda på fem sätt

Näyttely Galleri Elverket 26/01/2024—14/04/2024

Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström skrev följande: ”Jazz är att leva känna höra se – och åter-ge.” Utställningens grundtanke bygger på den betydelse olika sinnen och variation har i det konstnärliga arbetet. Utställningen i Galleri Elverket presenterar fem samtidskonstnärer som alla har en egen stil och röst, och som med öppet sinne vågar skapa variation och reflektera kritiskt inom ramen för det egna konstnärliga tänkandet. Gemensamt för alla är att de skapar verk som kretsar kring det multisensoriska, föreställande och icke-föreställande, och att de skapar nya visioner om konsten och dess rum. Utställningens konstnärer är: Oscar Hagen, Ville Laurinkoski, Jarkko Räsänen, Sasha Rotts och Man Yau.

Rörelser – moderna stadsteman från 1900-talet

Näyttely Erkkola konstnärshus, Strandsvägen 25, Tusby 14/02/2024—26/05/2024

Rörelser – moderna stadsteman från 1900-talet
100 år sedan Lars-Gunnar Nordström föddes

Utställning Konstnärernas hus Erkkola 14.2.-26.5.2024

Det moderna livet med dess urbana teman gjorde sitt intåg i den finska konsten från 1920-talet och framåt. De stora metropolerna New York och Paris var förebilder för det urbana livet. Staden var också miljön för målaren, grafikern och skulptören Lars-Gunnar Nordström (2024-2014). Han började med kubistinspirerade figurativa verk, men slutade som en airbrush för den finska betongkonsten. Jazzmusik var en hobby som Nordström älskade. I hans egna abstrakta kompositioner kan man se musikliknande rytm och uttryck.

Förutom Lars-Gunnar Nordströms konst omfattar Erkkola-utställningen verk av bland andra Sigrid Schauman, Väinö Kunnaski, Eero Nelimarkka och Ragnar Ekelund.

Öppet 14.2.-28.4. från ons-sön 12-17 och 1.5.-26.5. från tis-sön 10-17
Inträde 8/6/0 €.

Erkkola konstnärshus, Strandvägen 25, Tusby. www.erkkola.fi

Dynamisk dimension – 100 år

Näyttely Konsthallen, Helsingfors 27/03/2024—19/05/2024

Lars-Gunnar Nordström

27.3.–19.5.2023

Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström (1924–2014) var den abstrakta konstens orubbliga pionjär i Finland. Jubileumsåret till ära ordnar Helsingfors Konsthall en utställning av denna produktiva konstnärs produktion i hela dess bredd: från grafik till skulptur, från tidiga figurativa arbeten ända till de sista verken. Den ymniga utställningen, kuraterad av Juha-Heikki Tihinen, synliggör Nubbens omutliga konstnärliga tänkande – stilistiskt helgjutet men rikt på variation.