Säätiö

Lars-Gunnar Nordströmin nimeä kantava säätiö perustettiin vuonna 2000. Sen sääntöihin kirjattiin seuraavaa: ”Säätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea maalaus- ja veistämistaiteen ym. taiteellisten ilmaisukeinojen jatkuvuutta maassamme konkreettisen ja erityisesti konstruktivistisen taiteen sektorilla sekä ylläpitää ja kehittää mielenkiintoa ja tietoa tätä taidelajia kohtaan”.

Nordström toimi hänen elämäntyötään vaalivan säätiön ensimmäisenä puheenjohtajana. Koska hänen taiteilijanuransa oli ollut vahvasti kansainvälinen, säätiön viralliseksi nimeksi merkittiin L-G Nordströmin Säätiö – L-G Nordströms Stiftelse – Foundation for Constructive Art.

Säätiö on yli 20 vuotta toteuttanut tavoitteitaan tukemalla ja järjestämällä näyttelyitä yhteistyössä gallerioiden ja museoiden kanssa kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi säätiö on tukenut Nordströmin elämäntyötä käsittelevää tutkimusta ja osallistunut hänen taidettaan ja levykokoelmaansa koskevin julkaisuhankkeisiin. Säätiö myös toteuttaa tilausteoksia konkretismin elävästä perinteestä.

Merkittävä osuus säätiön taidekokoelmasta on talletettu Espoon modernin taiteen museo EMMA:an ja Tuusulan taidemuseoon. Säätiö on lahjoittanut Nordströmin yli 11 000 jazzlevyn kokoelman Kansalliskirjastoon. 

Hallitus

Tomas Forsell (puheenjohtaja)
Pilvi Kalhama (varapuheenjohtaja)
Mauri Niemi
Lars Johnsson
Sabina Westerholm
Kari Kenetti

Asiamies

Mauri Niemi

lgnsaatio@gmail.com